ค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโบราณคดี

นักเรียนชั้นม.4-6 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโบราณคดี

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook