การจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE

รายวิชาวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานะการโรคระบาด Covid 19

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จึงมีการจัดการเรียนรู้Online 

ผ่านทาง google classroom

Google classroom

https://classroom.google.com/

 

** ต้องใช้E-mail ของโรงเรียนสมุทรปราการ (@ prakan.ac.th)

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook