คณะผู้บริหาร โรงเรียนสมุทรปราการ

นายไพรัตน์  ก้อนทองคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

จ่าสิบเอกฐปนัท ใยสำลี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook