top of page
66930d156d8e089b820c40b1879b3b26.png
คณะผู้บริหาร โรงเรียนสมุทรปราการ
manager.png

นายไพรัตน์  ก้อนทองคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

ฐปนัท.png

จ่าสิบเองฐปนัท ใยสำลี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล

นฤเบศ.jpg

นายนฤเบศ ดวงดูสัน

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

navy.png

นายนาวี ศรสำเร็จ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

angkana.png

นางอังคณา ทับประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

bottom of page