กำหนดการรับรางวัล การแข่งขันในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา2563

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลและเกี่ยรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกรายการแข่งขัน พร้อมกันที่บริเวณหลังเสาธง ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 7.30 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ <<< คลิก >>>

กำหนดการรับรางวัล การแข่งขันในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา2563