top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ผลการแข่งขันแต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับชั้น ม.ต้น

ผลการแข่งขันแต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับชั้น ม.ต้น


ชนะเลิศ เด็กหญิงภัชราพร เกตุแก้ว ชั้น ม.3/9

รองชนะเลิศอันดับที่1 ด.ญ.ลัลนา สามะสุทธิ ชั้น ม.1/9

รองชนะเลิศอันดับที่2 ด.ช.สิทธินนท์ เกยานนท์ ชั้น ม.2/5
ดู 2,554 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page