• sciencesp

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2019

อัพเดตเมื่อ: 4 ก.ย. 2019

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562


ภาพเพิ่มเติมการแข่งขันวาดภาพ

ภาพเพิ่มเติมการแข่งขันสะเต็ม

ภาพเพิ่มเติมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D

ภาพเพิ่มเติมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ภาพเพิ่มเติมการประกวดชุดรีไซเคิล

ภาพเพิ่มเติมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ดู 26 ครั้ง

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook