รหัสห้องเรียน ระดับ ม.6

GT 6/1

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

sixsxan

เคมี

ชีววิทยา

fyohgjr

efy46ut

โลกและดาราศาสตร์

cr7sxyw

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

-

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/1

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

ar2ysfg

เคมี

ชีววิทยา

wyc3ijm

2liikyq

โลกและดาราศาสตร์

zpwvddh

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

-

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

cnvntuw

ม. 6/2

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

aweewb6

เคมี

ชีววิทยา

qwggc45

ssfvumg

โลกและดาราศาสตร์

mme56hm

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

-

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/3

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

blio6s5

เคมี

ชีววิทยา

y326eon

aixlll2

โลกและดาราศาสตร์

jggeqmk

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

-

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/4

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

aweewb6

เคมี

ชีววิทยา

zwlaji6

rfh3kon

โลกและดาราศาสตร์

v4eg3hr

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

-

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/5

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

zeubprk

เคมี

ชีววิทยา

fuk542y

q3zu6sv

โลกและดาราศาสตร์

yxep7bl

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

-

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/6

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

-

เคมี

ชีววิทยา

-

-

โลกและดาราศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

jtpuxed

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/7

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

-

เคมี

ชีววิทยา

-

-

โลกและดาราศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

ocwzrfq

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/8

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

-

เคมี

ชีววิทยา

-

-

โลกและดาราศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

gwqs5dl

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/9

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

-

เคมี

ชีววิทยา

-

-

โลกและดาราศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

rzq2xdf

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/10

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

-

เคมี

ชีววิทยา

-

-

โลกและดาราศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

6w5eelq

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

ม. 6/11

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

-

เคมี

ชีววิทยา

-

-

โลกและดาราศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

3noicl7

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

z3dbgjz

ม. 6/12

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

-

เคมี

ชีววิทยา

-

-

โลกและดาราศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

cyg7oaj

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

MEP 6

รหัสห้องเรียน 

ฟิสิกส์

-

เคมี

ชีววิทยา

-

-

โลกและดาราศาสตร์

-

วิทยาศาสตร์กายภาพม.6

dkhwb7n

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

-

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook