รหัสห้องเรียน ระดับ ม.1

GT 1/1

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

igtkync

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

iubzru6

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

yu76rmz

GT 1/2

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

kqnqeg

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

i62ikgk

ม. 1/1

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

iwvytc3

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

e3yi3ue

ลดเวลาเรียน

job2rx3

Supplymentary

-

ม. 1/2

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

2qamwhw

ลดเวลาเรียน

tvtsfm6

Supplymentary

-

ม. 1/3

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

jwfsb2e

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

fpnymre

ลดเวลาเรียน

5jciwga

Supplymentary

-

ม. 1/4

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

4dyv24g

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

7xuf44a

ลดเวลาเรียน

xkixrkm

Supplymentary

-

ม. 1/5

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

uichlhu

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

-

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

-

ม. 1/6

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

zjfpysy

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

-

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

-

ม. 1/7

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

4tsp2en

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

-

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

-

ม. 1/8

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

-

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

-

ม. 1/9

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

dnpgn5p

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

-

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

-

ม. 1/10

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

ten44zs

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

-

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

-

ม. 1/11

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

zqh3vn2

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

-

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

-

ม. 1/12

วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสห้องเรียน 

vpmhhk5

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

-

ลดเวลาเรียน

-

Supplymentary

-