นักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วงที่1-2 ( 4 -15 ม.ค. 2564 )

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook