ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาทรัพยากร

ขึ้นลงบันได แทนการใช้ลิฟต์ เป็นการออกกำลังกายอีกชนิดหนึ่ง ช่วยเผาผลาญแคลเลอรี่

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook