ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ บ้านบางพลับ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1-3ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ บ้านบางพลับ

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook