ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ตันแลนด์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ม.1-6ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook