ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook