ศึกษาดูงานการทำนาเกลือ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานกระบวนการทำนาเกลือ ที่โรงเรียนฅนทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook