รางวัล OBEC AWRDS 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรังและครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ที่ได้รับรางวัลOBEC AWRDS ครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook