รางวัล OBEC AWRDS 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรังและครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ที่ได้รับรางวัลOBEC AWRDS ครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัล OBEC AWRDS 2562