รางวัลโรงเรียนEnnovation School

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล ENNovation school ทั้ง 4 สาขา รางวัลที่ 1 สาขานโยบายและแผนงาน รางวัลที่ 2 สาขาการมีส่วนร่วม สาขาด้านการจัดการพลังงานและสาขานวัตกรรมด้านพลังงาน ของโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จากการไฟฟ้านครหลวง https://www.mea.or.th/profile/89/3344

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook