รับการประเมินโรงเรียนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม Ennovation school

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประเมินโรงเรียนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม Ennovation school

รับการประเมินโรงเรียนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม Ennovation school