top of page

ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย

ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น ชนะเลิศ เด็กชายปุญญวัต อัศวาภิรมย์ ชั้น ม.2/5 รองชนะเลิศอันดับที่1 เด็กชายเธียรวิชญ์ ภาณุโสภานันท์ชั้น ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับที่2 เด็กหญิงภัทธิรา อุตรัตน์ ชั้น ม.3/4 ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ นางสาวชนากานต์ นันเชียงเครือ ชั้น ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับที่1 นางสาวพรนิตา ณีสกุล ชั้น ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับที่2 นายธนกฤต ดอนธงขวา ชั้น GT. 6/1

ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย
bottom of page