top of page

ประกาศผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ นายกฤชฐา วีระพูล ชั้น ม.4/1 รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวนลพรรณ โชคชัยเจริญสิน ชั้น ม.5/5 รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวจุฬามณี โพธิ์เหลือง ชั้น ม.6/4

ประกาศผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
bottom of page