งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2019

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ภาพเพิ่มเติมการแข่งขันวาดภาพ ภาพเพิ่มเติมการแข่งขันสะเต็ม ภาพเพิ่มเติมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ภาพเพิ่มเติมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภาพเพิ่มเติมการประกวดชุดรีไซเคิล ภาพเพิ่มเติมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook