top of page

ค่ายวิทยาศาสตร์ม.ต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ม.ต้น เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ที่จังหวัดนครราชสีมา

ค่ายวิทยาศาสตร์ม.ต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
bottom of page