top of page

ค่ายวิทยาศาตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ปี2562

การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนหองเรียนพิเศษ ม.4/4 5/4 และ 6/4 ที่ ณ บ้านไร่ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ค่ายวิทยาศาตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ปี2562
bottom of page