ค่ายวิทยาศาตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ปี2562

การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนหองเรียนพิเศษ ม.4/4 5/4 และ 6/4 ที่ ณ บ้านไร่ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook