การแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปี2562

กำหนดการแข่งขันในงานการแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปี2562 โรงเรียนสมุทรปราการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sp-sci.com

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook