การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับสพมเขต6 สมุทรปราการเขต1

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6 กลุ่มพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สมุทรปราการเขต1 วันที่25-26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook