• sciencesp

ห้องเรียนSMTE การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Giffed) GT5/1 ได้เข้ารับการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อไม้ดอกไม้ประดับ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook