โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook
  • sciencesp

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.1 และม.4 เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสมุทรปราการดู 152 ครั้ง