สป. ร่วมใจ ลดการใช้พลังงาน


นักเรียนทุกระดับชั้น ส่งแบบบันทึกข้อมูลบิลค่าไฟ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ที่ครูประจำวิชา ได้ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook