top of page

สป. ร่วมใจ ลดการใช้พลังงาน


นักเรียนทุกระดับชั้น ส่งแบบบันทึกข้อมูลบิลค่าไฟ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ที่ครูประจำวิชา ได้ตั้งแต่วันที่1 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page