• sciencesp

สนามสอบ TEDET

เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน2562 โรงเรียนสมุทรปราการ ได้เป็นสนามจัดสอบแข่งขันโครงการ TEDET รอบ All Thailand Evaluation Test พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 13.00 - 14.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 15.00 - 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tedet.ac.thดู 100 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook