• sciencesp

ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ตันแลนด์

อัปเดตเมื่อ 4 ก.ย. 2019

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ม.1-6ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา