ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานที่อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี
ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook