• sciencesp

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

อัปเดตเมื่อ 4 ก.ย. 2019

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69