• sciencesp

รักสิ่งแวดล้อม งดสร้างมลพิษ เปลี่ยนแปลงวันละนิด ด้วยมือเรา

📷📷

ดู 0 ครั้ง

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook