รางวัล OBEC AWRDS 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรังและครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ที่ได้รับรางวัลOBEC AWRDS

ครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดู 124 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook