top of page

รางวัล OBEC AWRDS 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรังและครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ที่ได้รับรางวัลOBEC AWRDS

ครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดู 196 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page