รางวัล OBEC AWRDS 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรังและครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ที่ได้รับรางวัลOBEC AWRDS

ครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดู 0 ครั้ง

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook