top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

รางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรมวิชาการระดับประเทศ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6

รองชนะเลิศอันดับ1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3

เหรียญทองแดง เครื่องบินพลังยางประเภท3มิติ และเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page