• sciencesp

รางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรมวิชาการระดับประเทศ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6

รองชนะเลิศอันดับ1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3

เหรียญทองแดง เครื่องบินพลังยางประเภท3มิติ และเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook