• sciencesp

ภาพบรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงสมุทรปราการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ดู 78 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook