top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย

ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น

ชนะเลิศ เด็กชายปุญญวัต อัศวาภิรมย์ ชั้น ม.2/5

รองชนะเลิศอันดับที่1 เด็กชายเธียรวิชญ์ ภาณุโสภานันท์ชั้น ม.1/4

รองชนะเลิศอันดับที่2 เด็กหญิงภัทธิรา อุตรัตน์ ชั้น ม.3/4


ผลการแข่งขันตอบคำถามอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย

ชนะเลิศ นางสาวชนากานต์ นันเชียงเครือ ชั้น ม.5/1

รองชนะเลิศอันดับที่1 นางสาวพรนิตา ณีสกุล ชั้น ม.5/1

รองชนะเลิศอันดับที่2 นายธนกฤต ดอนธงขวา ชั้น GT. 6/1ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page