ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิทยาศาสตร์

ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิทยาศาสตร์. ระดับสพม6 สมุทรปราการเขต1 เมื่อวันที่11 กันยายน 2562