top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ประชาสัมพันธ์ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี2564

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดรับสมัครค่ายดาราศาสตร์ประจำปี2564 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนประจำปี 2564 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ www.narit.or.th/index.php/student/nasดู 77 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Bình luận


bottom of page