• sciencesp

ประชาสัมพันธ์ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี2564

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดรับสมัครค่ายดาราศาสตร์ประจำปี2564 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนประจำปี 2564 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ www.narit.or.th/index.php/student/nasดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook