top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ประกาศผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค ระดับชั้น ม.ต้น

ชนะเลิศ เด็กหญิงศิริญธภัฐ พูลธนดลชัยโชติ ชั้น GT1/1

รองชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงขวัญมนัส สระใจ ชั้น ม.1/3


ผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค ระดับชั้น ม.ปลาย

ชนะเลิศ นายอมรภูวิชญ์ ฐิตภัทรพงศ์ ชั้น ม.5/12

รองชนะเลิศอันดับ1 นายอธิพัชร์ อภิณัฐศิรเลิศ ชั้น ม.5/12

รองชนะเลิศอันดับ2 นายภูริภัทร ศรีปัญญาภิรัตน์ ชั้น ม.4/2
ดู 88 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page