top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ประกาศผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ต้น

ชนะเลิศ - เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิมลรัศมิ์ ชั้น ม.2/12

รองชนะเลิศอันดับ 1 - เด็กหญิง ศศิวิมล เกตุศิริ ชั้น 3/8


ผลการประกวด TikTok & Scienceระดับ ม.ปลาย

ชนะเลิศ - นางสาววิภาดา บัวลอย ชั้น ม.5/1

ชนะเลิศ - นางสาวปภาสินี เจิมเกตุ ชั้น ม.5/1
ดู 54 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page