ประกาศผลการประกวด Science in Song

ผลการประกวดScience in Song รางวัลชนะเลิศ นางสาววิภาดา บัวลอย ชั้น ม.5/1

ผลงานเพลง “กอดในใจ”