top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ประกาศผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ผลการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ชนะเลิศ นายกฤชฐา วีระพูล ชั้น ม.4/1

รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวนลพรรณ โชคชัยเจริญสิน ชั้น ม.5/5

รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวจุฬามณี โพธิ์เหลือง ชั้น ม.6/4ดู 164 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page