top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ผลการประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ชนะเลิศ นายบวรภัค เกิดภัณฑ์ ชั้น GT5/1

รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวกุลธิดา ภู่สุวรรณ ชั้น ม.6/5

รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวธมลวรรณ สารีผล ชั้น ม.4/1ดู 141 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page