top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ประกาศผลการประกวดคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ผลการประกวดคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ชนะเลิศ นางสาวพรนิตา ณีสกุล ชั้น ม.5/1

รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวเจนิวา จักษุศรี ชั้น ม.4/1

รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวสลิลทิพย์ ขำดำ ชั้น ม.4/1ดู 293 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page