• sciencesp

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และคุณครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2562ดู 151 ครั้ง0 ความคิดเห็น