top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และคุณครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2562ดู 176 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page