• sciencesp

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และคุณครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2562ดู 108 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook