กิจกรรมดูสุริยุปราคา

กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการดูปรากฎการณ์สุริยุปราคา เมื่อวันที่26 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/196105694364191/posts/451407468834011/?d=nดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook