โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook
  • sciencesp

กาสะลอง กับ ซองปีป มีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันกันบ้าง

กาสะลอง กับ ซองปีป มีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันกั

นบ้าง ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์