• sciencesp

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสพม.6 สมุทรปราการเขต1

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสพม.6 สมุทรปราการเขต1

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sp-sci.com หรือ https://sites.google.com/prakan.ac.th/sciencesp1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10270

02-395-0016 ต่อ 125

  • Facebook