top of page

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับสพมเขต6 สมุทรปราการเขต1

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6 กลุ่มพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สมุทรปราการเขต1 วันที่25-26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสมุทรปราการดู 55 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page