top of page
  • รูปภาพนักเขียนsciencesp

การสอบแข่งขัน การรายงานตัว การมอบตัว เข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ gifted ปี2564

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 โรงเรียนสมุทรปราการและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อคัดนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนgifted ระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา2564 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนgifted ระดับม.1และ ม.4


รูปภาพเพิ่มเติม

รูปการรับรายงานตัวและการมอบตัว https://drive.google.com/drive/folders/1gBSFP_97wjnj1NbUCVGsMajAMon1hZlMดู 168 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page